Klinikken drives av: Fysioterapeut Åse Birkhaug, Spesialist Allmennfysioterapi MNFF

The Clinic is run by Physical Therapist Åse Birkhaug, Specialist Common Physiotherapy MNFFBERGEN FYSIOTERAPI KLINIKK

FYSIOTERAPIVAKTEN


Velg språk
Please choose language

Pasienter kan benytte henvisning fra lege. Vi har Helfo-refusjon

Pasients can use referral from doctor. We have Helfo-refund.