Pasienter kan benytte henvisning fra lege.
Vi har Helfo-refusjon


Klikk på bilde for å laste ned prisliste eller pasientskjema PDF format


Priser med henvisning frra lege

Priser uten refusjonsmulighet

Nye takster fra 1.7.2016

Pasientskjema mottatt Prislister