Åpningstider:

Mandag - Fredag kl. 07.30 - 16.00


Timebestilling på telefon:

+47 55 56 08 20 

Mandag - Fredag kl 08.00 - kl 15.00


Timebestilling via SMS

+47 906 97 379


Timebestilling via E-post:

firmapost@fysioterapivakten.no


Akutthjelp etter kontortid (e.kl. 16.00):

Telefon: +47 906 97 379