Termografering er et relativt nytt fagfelt i Norge. Men oppmerksomheten rundt termograferingens nytte på forskjellige fagfelt har økt de siste årene. Termografi er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera (se bilde) som er sensitivt for infrarød stråling.  Termografi er en teknikk som ved hjelp av varmekamera måler temperatur og viser et bilde av et objekts varmeenergi. Varmeenergi eller infrarød energi er lys fra en bølgelengde som ikke kan oppfattes med det blotte øyet. Denne bølgelengden er en del av det elektromagnetiske spektret (bilde til venstre) som vi oppfatter som varme. Alle objekter over det absolutte nullpunkt (- 273,15° C) avgir varme og der igjennom infrarød stråling.


Selv ekstremt kalde objekter som for eks. isbiter avgir infrarød stråling. Et objekt avgir mer stråling jo høyere temperatur det har. Takket være IR-teknikken kan vi se det som våre øyne ikke oppfatter. Med varmekamera kan man ta bilder av usynlig infrarød stråling (varme) og måle den eksakte temperaturen berøringsfritt. Ettersom varmekameraet raskt og enkelt gir en oversikt over temperaturforholdende er den et verdifullt verktøy innenfor mange områder.


Det benyttes et varmedetekterende kamera for å avdekke områder som har unormale temperaturforskjeller.  Benyttes både på mennesker og dyr. Det er et godt hjelpemiddel, og benyttes som en del av vår fremgangsmåte for å stille diagnose.Infrarød termografi kan bidra til diagnostisering av lidelser


Tennisalbue

Kuldeskade i v. fot

Smerter i v. overarm

Åreknuter


Kroppens overflate er termisk symmetriskAsymmetriske bilder hjelper med diagnoseThe infrared thermal images are courtesy of Professor emeritus James Mercer, UIT

The Arctic University of Norway.

(UiT Norges arktiske universitet)

 

Professor Emeritus James Mercer, Ph.D.

Department of Medical Biology

Institute of Health Sciences

Faculty of Medicine

UIT – The Arctic University of Norway

Norway

N-9037 Tromsoe

Norway

 

Mobile: +47 90678842

E-mail: james.mercer@uit.no

Past President & Honorary Member. European Association of Thermology (www.eurothermology.org)