Mitt navn er Åse Birkhaug og jeg er utdannet fysioterapeut ved Statens Fysioterapihøyskole i Bergen og jeg er Spesialist i Allmennfysioterapi mNFF.  Til daglig driver jeg firmaet Bergen Fysioterapi Klinikk-Fysioterapivakten® og Equine Animal Fysioterapi® i Bergen.  Hovedinteresseområde faglig er muskel-skjelett-lidelser og ortopedi.


Utdanning:

 • Statens Fysioterapi Høyskole Bergen
 • Spesialitet i Allmennfysioterapi mNFF
 • Godkjent Terapirideinstruktør mNFF med refusjonsrett NAV.’
 • Universitetet i Bergen:
 • Examen Philosophicum
 • Psykologi Grunnfag
 • Metode og Samfunnsfag

Medisinsk Fakultet UiB

 • Deler av Helsefag Hovedfag UIB
 • Prosjektplanlegging UIB Medisinsk Fakultet
 • Finansiering og Ledelse samt Evaluering av Helsetjenester / Prosjekter Medisinsk Faultet UIB

I tillegg:

En rekke kurs fra Universitet og høyskole samt kurs og kongresser i regi av NFF og andre arrangører.


EUBIOTEK:

Kurs i Matintoleranse og UMP – Urinmetabolsk Profile


Spesiell Yrkeserfaring:

 • Utdannet Fysioterapeut 1984.
 • Spesialist Allmennfysioterapi mNFF godkjennt 1999.
 • Rådgivende Fysioterapeut ved Arbeidsrådgivningskontoret i Hordaland.
 • Arbeidsplassvurderinger – Ergonomi

Under Utdanning:

Spesialist i Rehabilitering med Fordypning i Ortopedisk Fysioterapi mNFF


Annet:

Jeg driver også firmaet Aase-Rose-Flower-Creative-Design