Bergen Fysioterapiklinikk - FYSIOTERAPIVAKTEN er registrert behandler hos EU BioTek


Matintoleranse test

Allergi og intoleransetest

  Last ned symptomsjekkliste


Symptomsjekklisten  gir en indikasjon på om det vil være noen hensikt å ta matintoleransetesten. Det er selvfølgelig ikke alle som trenger den, og derfor vil denne symptomsjekklisten være et viktig verktøy for å avdekke dette behovet.


Matintoleranse er et stadig økende problem, men de fleste mennesker er ikke klar over at det kan være en sammenheng mellom de plagene de har, og maten de spiser. Det viser seg imidlertid, at svært mange har, det vi kaller en “lekk tarm”. D.v.s. at maten vi spiser forgifter oss, når den, via denne lekke tarmen, går direkte ut i blodbanen. Dette kan gi et bredt spekter av uforklarlige symptomer.


Forskjellen på en matallergi og matintoleranse er bl.a. følgende:


De aller fleste vet om det, hvis de har en allergi overfor et eller annet. Allergi gir en mer eller mindre akutt reaksjon.


Matintoleranse er vanskeligere å oppdage, fordi det er bruk av matvaren over lengre tid, som fører til irritasjon/forgiftning. Hvis man ikke oppdager hvilke matvarer man er intolerant overfor, vil det på sikt kunne utvikle seg til en allergi mot disse matvarene i tillegg til mange typer plager og symptomer. Ved å benytte matintoleranse-testen fra US BioTek Laboratories, Seattle, vil man få testet evt. reaksjon på 96 forskjellige, vanlige matvarer. Når man mottar analysen fra laboratoriet, ser man hva man må unngå, og gjennom vårt nettverk av terapeuter, kan den enkelte bli hjulpet, med tanke på hva som bør gjøres for å reparere skadene. Dette er meget viktig å gjøre, for å bli kvitt årsaken til reaksjonene.


Når man har gjort dette i en periode på 3 mnd til 1 år (avhengig av hvor konsekvent man er til å holde seg unna maten som gir reaksjoner, samt til å følge behandlingsopplegget) vil kroppen “glemme” at man tidligere ikke har tålt denne maten. Med andre ord vil dette kunne være forebyggende med tanke på å utvikle allergi overfor enkelte matvarer.


NB! I USA kalles matintoleranse for allergi på lik linje med vanlig allergi, da det er en reaksjon som kommer fra immunforsvaret. Det vi referer til som matintoleranse, er en IgG reaksjon mot proteiner. Dette er ikke det samme som en laktoseintoleranse, som oppstår grunnet mangel på eller nedsatt produksjon av enzymet lactase, men en aktiv immunrespons.


Jeg har for salg Min Mat kokebok og CD rom - oppskrifter som tilpasses dersom matintoleranse
Se www.minmat.no


Celle metabolisme test (Urinary Metabolic Profile - UMP) Urinprøve

  Last ned brosjyre


Organiske syrer finnes vanligvis i urinen. Unormale verdier er funksjonelle markører for vitaminmangel, GI dysbiose, gifteksponering og nevroendokrin aktivitet. Testing av organiske syrer brukes for å avdekke grunnlaget for ernæringsterapi overfor mange sykdomstilstander, for eksempel humør/oppførsels problemer, kronisk tretthet, fibromyalgi, depresjon og metabolske forgiftninger.


Når kroppen begynner å vise tegn til sykdom, har det allerede skjedd forandringer inne i cellen, og mange reaksjoner som er nødvendig for en sunn metabolisme, går allerede på kompromiss. Det er mange faktorer som kan bidra til denne nedbrytningen, og til symptomer på sykdom, bl.a. næringsstoff ubalanse, stress og dårlige livsstilsvaner.


Gjennom testing av organiske syrer kan vi se stoffskiftet på cellenivå, hvor godt kroppen fungerer, og hvordan den møter kravene.