Bøy og tøy for SMS-fanatikere

Såkalt musesyke er et kjent og utbredt fenomen. Lange dager foran PC-en kan fort resultere i belastningsskader. Men nå kan det være at den eksplosive bruken av tekstmeldinger har ført til et nytt, moderne plagebilde, nemlig SMS-tommelen!

 

Hånden er et "multiverktøy" som vi mennesker til alle tider har vært avhengige av for å mestre hverdagslivet. Historisk sett har varierte krav vært virkeligheten. Og nettopp kravet til variasjon har vi kunnet møte - ganske enkelt ved stor bredde i variasjons-mønstrene våre. Monotoni og mangel på variasjon gjør oss sårbare, selv for små belastninger om de fordeles på for isolerte deler av muskulaturen vår, eksempelvis ved PC-arbeid (musesyke) eller innenfor sportsgrener som golf og tennis (golf- og tennisalbue).

 

For de fleste av oss er SMS-kommunikasjonen blitt en naturlig del av fritiden. For svært mange er SMS også en del av arbeidshverdagen. På sikt kan denne aktiviteten føre til overbelastninger, slitasjeskader og til slutt til kroniske muskelplager. Å utføre den samme, stereotype operasjonen mange ganger daglig over lengre tid, innebærer en rekke høyrepeterte bevegelser i et lite antall muskler i hånd og underarm.

 

De fleste tekstmeldingene skrives med hjelp av mobiltelefonens tastatur og det krever unaturlig bruk av tommelfingeren. Tommeltotten er nemlig ikke bygget for å forflyttes raskt over små flater, slik mobiltelefontastaturet legger opp til. Det er ikke overraskende om det nå viser seg et typisk plagemønster knyttet til hender og fingre hos dagens unge mobilbrukere.

 

Fordi SMS-plager ofte oppstår langsomt, vil "operatøren" merke symptomene tidsnok til selv å forhindre større plager. Men overser man signalene, vil plagene kunne bli permanente eller såkalt kroniske. Sammenhengen er klar, - det er viktig at flest mulig får øynene opp for den!


Er plagene blitt kroniske, vil behandling være vesentlig for full restitusjon. Trykkbølgebehandling kan være ett av tiltakene som kan settes inn uten noen av de bivirkningene som enkelte medikamenter gir.


Behandling for å bli kvitt plagene

  • Smartere håndtering av hensiktsmessige telefoner for at plagene ikke skal opptre på nytt
  • Forebyggende strekkøvelser, se for eksempel Bøy og tøy for SMS-fanatikere

Medlem av: