• Vi utarbeider trenings og øvelsesprogram til pasienter basert på pasientens diagnose og aktuelle lidelse
  • Øvelsesprogram inneholder illustrasjon av øvelsen og en beskrivelse av hvordan øvelsen skal utføres.
  • Øvelsesprogram blir sendt pasientens emailadesse og kan lagres lokalt eller skrives ut.
  • Gjennomgang av øvingsprogram - veiledning på vårt kontor Bergen Fysioterapi Klinikk - Fysioterapivakten.
  • Øvelsesprogrammt kan påbygges og utvides etter behov.

Kontakt oss for mer informasjon om EXOR øvingsprorammer